Når virksomheden udtaler sig til avisen eller til TV, er det aldrig med praktikanten som afsender. Vi ser heller ikke praktikanter på podiet til konferencer. Men rigtig mange virksomhedsledere lader ikke desto mindre praktikanter og skiftende medarbejdere styre ”det der” med sociale medier. Det er der mindst tre gode grunde til at lave om på.

Det tredje vigtigste
PRAKTIKANTEN ER VÆK OM ET ØJEBLIK
Hvis praktikanten er dygtig, vil han eller hun i løbet af et stykke tid få opbygget et fornuftigt kendskab til virksomheden og dens målgrupper og gå i gang med at lægge ting på de sociale medier. Hvis praktikanten er god til det, har virksomheden nu et ansigt ”derude.” Men praktikanter skal videre. Og bliver det ikke til i et job i virksomheden (hvad det i de færreste tilfælde gør), forsvinder ekspertisen igen. Nu skal virksomheden starte forfra i forhold til et sammenhængende og ordentligt online tilstedevær.

Det næst-vigtigste
SPROGET SKAL HÆNGE SAMMEN
I den virkelige verden kan vi bedste lide mennesker, som er sammenhængende og ikke taler med flere stemmer. Det er der faktisk diagnoser for. På samme måde virker det aldrig godt, hvis sproget online skifter for meget. Det gælder også for brugen af billeder og multimedia: Der skal være sammenhæng og retning – ellers ryger troværdigheden. De færreste praktikanter vil kunne sikre dette – og det er endnu mindre sandsynligt, at en hel række af praktikanter efter hinanden vil kunne.

Det virkeligt vigtige
TÆND FOR DER LANGE LYS
De fleste virksomhedsledere tager det meget alvorligt at udtale sig til pressen – og med god grund. Men i lyset af at de sociale medier bliver mere og mere vigtige (og bliver læst af pressen), stiger faremomentet ved tilfældig brug og styring her. Lige så meget som ved udtalelser til pressen, skal der strategi til på de sociale medier. Tilfældige udmeldinger efterfulgt af emoticons efterlader sjældent det indtryk, som virksomheden i virkeligheden ønsker sig. Praktikanten har sjældent det lange lys på i forhold til virksomhedens vedtagne målsætninger.

Sociale medier er søgbare på Google. Når vi ser eller læser noget i en virksomheds navn, regner vi med, at virksomheden står bag. Vi tænker ikke, at det nok er er en eller anden praktikant, som skal lære at kommunikere. Parolen her: få en strategi for arbejdet med de sociale medier. Uddelegér det til praktikanten, som giver mening i forhold til virksomhedens målsætninger – f.eks. at finde egnet indhold, billeder og andet. Uanset virksomhedens størrelse er og bliver ansvaret for den udadgående kommunikation et direktionsanliggende.