OrkesterEfterskolen: Content marketing. Fuld gas.

Orkester-Efterskolen: Content marketing. Fuld gas.

Strategisk udfordring

At finde en nål i en høstak. OrkesterEfterskolen ligger i Holstebro og er for unge med interesse for klassisk musik og fra skoleåret 18/19 også folkemusik. OrkesterEfterskolens elever er typisk fra hjem uden tradition for at tage på efterskole, og eleverne har ofte stærke relationer til deres musiklærere og de musikalske miljøer, de til dagligt kommer i.

Ved siden af sin kernemålgruppe af øvede, unge mennesker tiltrækker OrkesterEfterskolen hvert år del unge, som “bare” har lyst til at spille musik i et år og f.eks. ikke har ambitioner om at blive professionelle musikere. Det er skolens ønske og politik at rumme begge målgrupper – men hvordan kommunikerer man, så man forener de to? Og hvordan finder man skolens relativt smalle målgruppe blandt landets mange, unge mennesker.

Løsning

OrkesterEfterskolen trænge til et grafisk og farvemæssigt løft. Det fik den – med rod i det eksisterende logo. Vi arbejder ud fra et payoff, som hedder “WE ARE MUSIC” og viser både seriøsiteten og det stærke fællesskab om musik på skolen.

Vi har video-interviewet linjefagslærerne og aktiverer i videst muligt deres netværk for at nå ud til potentielle elever.

Den væsentligste komponent i markedsføringen er skolens eget hold af elever, som producerer små video-reportager fra livet på skolen og tager billeder m.v. til skolens forskellige sociale medier.

Vi arbejder løbende på at producerekvalitetsindhold, der appellerer til målgruppen og målrette det, så det bliver set på f.eks. Facebook.

Resultater

OrkesterEfterskolen har været igennem en periode med vigende elevtal. Tendensen er knækket for de kommende år, og OrkesterEfterskolen er ved at udvikle sig til den “institution” i dansk musikliv, som den har potentiale og kvalitet til at være.

Besøg OrkesterEfterskolen på Facebook og oplev de seneste elev-reportager fra skolens dagligdag.

KUNDE

OrkesterEfterskolen

OPGAVE

At skabe rød tråd og virkning i skolens kommunikation. Løbende at skabe indhold med den rigtige appel til skolens sociale medier.

KOMPETENCER

  • analyse og strategi
  • sociale medier
  • video
  • grafisk design

 

RESULTATER

  • stabil fremgang i antallet af elever
  • Facebook-side øget med 50%
  • samlet rød tråd i markedsføring og kommunikation
  • kraftig fremgang i elevsøgningen

Ring. Skriv. Hallo!

VOSTOK kommunikation
Balticagade 10B, 2. th · 8000 Aarhus C
info@vostok.dk / 6130 5677