Tolne Efterskole: Videre som sig selv.

Strategisk udfordring

Tolne Efterskole er en prøvefri specialefterskole i Nordjylland. Tolne Efterskole har god søgning, men er i en region med faldende elevtal generelt.

Tolne Efterskole er pædagogisk reflekteret og meget veldrevet. Der var brug for en kommunikation og et website, som afspejlede den seriøsitet og kvalitet, der er i det daglige arbejde på Tolne Efterskole. Som kunne være med til at bringe Tolne Efterskole videre.

Løsning

Vi skrev en grundfortælling for Tolne Efterskole på baggrund af interviews med elever, lærere, praktisk personale og ledelse. Dernæst designede vi en hjemmeside, som udtrykte grundfortællingen og den kvalitet i arbejdet, der er på skolen. Sammen med skolen skabte vi rammer om det fremtidige kommunikationsarbejde (som mestendels løses inhouse) via en gennemarbejdet kommunikationsplan med mødestruktur og evalueringsredskaber.

Resultater

Tolne Efterskole er videre. Den ligner sig selv, hvor man møder den på hjemmesiden og de sociale medier. Den viser sin seriøse måde at arbejde på. De kommende måneder og års arbejde med kommunikationsplan, hjemmeside og grundfortælling vil vise, hvor dét bringer skolen hen. Indtil videre er rammer sat på en måde, som både ledelse og personale kan identificere sig med.

Besøg Tolne Efterskoles hjemmeside her.

 

Forstanderen siger:

“Tolne Efterskole havde brug for en ny hjemmeside og en virkningsfuld kommunikationsstrategi. Vi havde brug for et ”setup,” som kunne afspejle vores skole og præsentere den maksimalt godt for de kommende elever og deres forældre.

 

Vi bad VOSTOK kommunikation om at løse opgaven. Det har vi ikke fortrudt.

 

VOSTOK kommunikation interviewede som det første samtlige personalegrupper og flere af skolens elever. Det hele blev sammenfattet i en grundfortælling, som lærergruppen diskuterede og satte endeligt ”flueben” ved. Grundfortællingen er en stærk afspejling af Tolne Efterskoles essens og særlige ”ånd”.

 

Dette grundige forarbejde skulle vise sig at være en værdifuld platform for det fremadrettede PR-arbejde.

 

Herefter fremstillede VOSTOK kommunikation en flot hjemmeside ud fra en af os godkendt designguide, skrev tekster med baggrund i grundfortællingen og satte en kommunikationsplan sammen, som var lige til at gå til for de PR-ansvarlige på skolen.

 

På denne måde kørte det fra dag ét – både med hensyn til samarbejdet og det efterfølgende resultat, som vi er meget stolte af.

 

VOSTOK kommunikation fangede og videreformidlede essensen af vores skole helt formidabelt. Efter at hjemmesiden er kommet i luften har VOSTOK kommunikation leveret en rigtig god service i forhold til at få de sidste ting på plads.

 

Vi glæder os til at samarbejde med VOSTOK kommunikation i fremtiden.”

 

Anne-Mette Reckmann, forstander

KUNDE

Tolne Efterskole

OPGAVE

At forny det visuelle og tekstlige udtryk – og skabe rammerne for en kommunikation, der kan flytte skolen videre.

KOMPETENCER

  • interviews
  • analyse og grundfortælling
  • hjemmeside
  • tekstforfatning
  • grafisk design
  • kommunikationsplan

 

RESULTATER

  • fornyet og præcist udtryk
  • klare rammer for det daglige kommunikationsarbejde
  • bred opbakning til kommunikations-projektet internt

ANDRE UDDANNELSES-CASES

Nyt design. Gennemarbejdet strategi. Website med bund i værdierne.

Tilbage til rødderne. Nyt website og ny strategi. Tæt på de unge. Tydeligt på værdierne.

Nye farver. Masser af musik. Content marketing for fuld skrald.

Ring. Skriv. Hallo!

VOSTOK kommunikation
Balticagade 10B, 2. th · 8000 Aarhus C
info@vostok.dk / 6130 5677