Tommerup Efterskole: Tilbage til rødderne.

Virkningsfuld kommunikation for efterskole: den strategiske udfordring

Moderne kommunikation for efterskole. Hundrede års historie. To nye linjefag, der skulle fyldes. Opbakning fra personalet til en ny, kommunikativ linje. Det var udfordringen på Tommerup Efterskole.

Skolen havde brug for både at blive tydeligere på sine værdier og at kommunikere dem ind i en ny tid.

Løsning

Vi interviewede de forskellige personalegrupper og eleverne. Vi fandt frem til tre bærende værdier i det daglige arbejde og udtrykte dem i en grundfortælling.

Grundfortælling blev tilrettet og godkendt af personale, ledelse og bestyrelse.

Med baggrund i grundfortællingen skabte vi bl.a. en ny hjemmeside, en række nye film og elevernes egen “komjunta,” som filmer livet på skolen. Det hele er nedfældet i Tommerup Efterskoles kommunikationsplan, som giver struktur og mening til det daglige arbejde med kommunikationen.

Resultater

Pr. ult. januar 2017 er der væsentligt flere elevtilmeldinger end på det tilsvarende tidspunkt de senere år. De nye linjefag verdensborger og e-sport er fyldt op, ligesom de øvrige linjer.

Der er bred opbakning til den nye, kommunikative linje blandt personalet og eleverne er inddraget i det daglige arbejde.

Tommerup Efterskoles nye hjemmeside har (i forhold til den forgående) 25 gange så mange sidevisninger og 8 gange så mange besøgende. Besøg den her.

 

Forstanderen siger

Peter Munk Povlsen siger om samarbejdet med VOSTOK kommunikation:

“Tommerup Efterskole havde vedtaget ny strategi med nye linjefag – og så havde vi brug for at tydeliggøre vores værdier. VOSTOK kommunikation har hjulpet os med at få det til at ske.

 

Efter tre-kvart år står vi nu med et rigtig godt elevoptag i forhold til de foregående år. Vi står med hjemmeside, annoncer m.v., som præcist udtrykker, hvem vi er, og hvad vi står for.

 

VOSTOK kommunikation har desuden samarbejdet med lærere og elever om vedkommende indhold til sociale medier. Der er rød tråd i tingene og elever på gangene. Opgaven er løst – vi ser frem til det fortløbende samarbejde med VOSTOK kommunikation.”

 

KUNDE

Tommerup Efterskole

OPGAVE

At flytte elevtallet og skabe en kommunikation som er tydelig og genkendelig i forhold til skolens værdier.

KOMPETENCER

 • analyse og strategi
 • interviews
 • hjemmeside
 • sociale medier
 • video
 • annoncering

 

RESULTATER

 • 25 gange så mange sidevisninger
 • 8 gange så mange besøgende på hjemmesiden
 • flere elever
 • fyldte, nye linjefag
 • fornyet kommunikation

EKSEMPLER PÅ RESULTATER

TOMMERUP EFTERSKOLE
Øget elevsøgning, to nye linjefag fyldte.

LUNDERSKOV EFTERSKOLE
Kraftig stigning i elevtal og – søgning.

ORKESTEREFTERSKOLEN
Rebranding, stabilisering og begyndende fremgang i elevtallet.

AABÆK EFTERSKOLE
8,5 mio. kr. fra A. P. Møller-Fonden.

SPORTSEFTERSKOLEN SINE
1 mio. kr. til projekt, ændring af Højskoleloven.

AGERSKOV UNGDOMSSKOLE
1 mio. kr. til projekt, stor lokal opbakning og opmærksomhed.

Ring. Skriv. Hallo!

VOSTOK kommunikation
Balticagade 10B, 2. th · 8000 Aarhus C
info@vostok.dk / 6130 5677