Bureau for skoler og uddannelser: Mere dannelse i det digitale rum

Kommunikation af skole og uddannelse har igennem de senere år været VOSTOK kommunikations kerneydelse. Aarhus-bureauet fokuserer nu på at formidle skole, uddannelse og dannelse i det digitale rum. Der skal endnu mere strøm på Grundtvig i det kommende skoleår.

Slut med charterrejse-kommunikation

Den digitale udvikling har været så hurtig, at mange uddannelsesinstitutioner endnu ikke rigtigt har fundet deres ben at stå på. Tilstedeværelsen i det digitale rum bliver derfor ofte præget af “feriebilleder” fra udlandsture og købs-argumenter i traditionel reklameform.

“Men den frie skolesektor og vores mange uddannelser har så meget mere at fortælle os,” siger VOSTOKs indehaver, Rasmus Anker Rysgaard. “Et efterskoleår er f.eks. en forunderlig blanding af faglig udvikling og personlig dannelse. Det er grundlæggende ikke en statsstøttet charterrejse eller et oplevelsesprodukt, der bare skal leveres, sådan som der står på pakken. Uddannelse er mere end det.”

Det autentiske i fokus

Alle – og særligt de unge – kan gennemskue en reklame som det forsøg på at sælge, den er. VOSTOK vender reklamen på hovedet:

“Det er indiskutabelt, at man skal være synlig på nettet. Men uddannelsesvalget afhænger af, at det faktisk giver mening at vælge én skole frem for en anden,” siger Rasmus Anker Rysgaard. “Derfor er det afgørende, at meningen med og tankerne bag den enkelte skole er tydelige og kan mærkes i det digitale rum.”

VOSTOK kommunikation intensiverer derfor arbejdet med at vise værdien af skolens liv fra både et elev-, lærer- og ledelsesperspektiv. Det er afgørende, at man kan mærke skolen i det digitale rum, og at den ikke bare passerer i ens feed som endnu en reklame.

Ledelse og medarbejdere på banen

Kommunikation handler grundlæggende om at skabe mening. Derfor vil indhold skabt af elever og til elever fortsat være et af VOSTOK kommunikations kendemærker. Men ledelsens og lærernes holdninger og faglige kunnen vil i fremtiden også fylde mere på den digitale sendeflade.

“Det er vigtigt, at de voksne er tilstede i det digitale rum også. Enten direkte eller indirekte ved at man i indholdet kan mærke deres værdier og tilstedeværelse. Det skal vi have endnu større fokus på fremover,” mener Rasmus Anker Rysgaard.

Kræfterne bag: Medieforskeren, forretningskvinden og SOME-eksperten

VOSTOK har udvidet sit advisory board med medieforsker, Ph.D. og lektor ved Aarhus Universitet, Jesper Tække, som sammen med Helle Trap Friis og Ulf Bach-Vedel nu sætter retningen for fremtidige udvikling hos Aarhus’ bureau for uddannelseskommunikation.

På medarbejdersiden har VOSTOK udvidet med retoriker, cand.mag. Connie Ejskær Braüner, som i en projektansættelse skal være med til at omsætte visionerne til virkelighed.

Gradvise ændringer

Ændringerne af VOSTOK kommunikation vil gradvis slå igennem her på hjemmesiden og i VOSTOKs øvrige kommunikation. Find også LinkedIn-gruppen for skoleledere og skolefolk og følg VOSTOK kommunikation på Facebook.

Tilgangen: Den røde tråd

Skoler og uddannelser er meningsfulde sammenhænge. Derfor skal der også være sammenhæng og mening i kommunikationen. Skoler og uddannelser har en forpligtelse til at skabe meningsfulde sammenhænge i det digitale rum. Det mener vi i VOSTOK kommunikation.

Connie Ejskær Braüner

Connie Ejskær Braüner er retoriker og cand.mag. Connie har som ansvarsområde at folde VOSTOK kommunikations indsats på skole- og uddannelsesområdet endnu mere ud. Ved siden af sit arbejde hos VOSTOK kommunikation er Connie ansat i en konsulentstilling ved børne- og ungdomsorganisationen KFUM og KFUK i Danmark.

Rasmus Anker Rysgaard

Kommunikationsrådgiver og indehaver af VOSTOK kommunikation siden 2011. Har erfaring fra skoleverdenen siden 1999, og har bl.a. arbejdet som lærer. Har været administrativ leder og projektleder i en årrække inden grundlæggelse af VOSTOK kommunikation. Sidder i bestyrelsen for Lunderskov Efterskole. Cand. mag. i samfundsfag, retorik og musik.

Ring. Skriv. Hallo!

VOSTOK kommunikation
Balticagade 10B, 2. th.
8000 Aarhus C
info@vostok.dk
6130 5677