Demografien presser efterskolerne vest for Storebælt. Det er begyndelsen til:

DEN JYSKE EFTERSKOLEFEJDE

Antallet af unge falder så langt øjet rækker. Nedgangen rammer landet skævt. Vest for Storebælt og i særdeleshed i Jylland bør prognoserne give anledning til alvorlige overvejelser hos ledelse og bestyrelse. Få overblikket her – både over hvordan det ser ud, og hvad I kan gøre.

Færre unge i hele landet

Antallet af 13 – 17-årige på landsplan vil ifølge Danmarks Statistik falde med 9% frem mod 2030. Faldet rammer samtlige landsdele. På landsplan indtræffer den store nedgang fra omkring 2025, hvor ”finanskrisegenerationen” for alvor når efterskolealderen. Men faldet er allerede i gang i store dele af landet.

Også fald i Østjylland og København

Danmarks befolkning koncentreres i stigende grad i de største byer. Det kan ses på antallet af unge, der her ikke falder i samme omfang som i andre landsdele. Men antallet af unge i både Østjylland og Hovedstadsområdet falder ikke desto mindre frem mod 2030.

Vestjylland tredobbelt ramt

I Vestjylland går langt flere unge på efterskole end noget andet sted i landet. Gennemsnittet (2017) er 42% med Ringkøbing-Skjern Kommunes imponerende 57% som topscorer. Når Vestjylland rammes af faldende ungdomsårgange og den almindelige affolkning, går det derfor ekstra hårdt ud over det absolutte antal af efterskoleelever fra denne landsdel.

Bemærk, at der i Nordjylland, Region Sjælland og på Fyn er mindre ”toppe” frem mod midten af 20’erne, som slører billedet en anelse. I Region Hovedstaden går grafen ganske meget opad indtil midten af årtiet for derefter at falde til under udgangspunktet.

Se den forventede udvikling i antallet af efterskoleelever nationalt og fordelt på landsdele herunder.

Graferne modsvarer den forventede udvikling i antallet af 15 – 16-årige.

Klik på graferne for at forstørre.

I nutidens medie-virvar handler det ikke om at råbe højest. Det handler derimod om at sige noget.

METODE: Sådan har vi gjort
Der findes som bekendt løgn, forbandet løgn – og først herefter statistik (det er vistnok både Mark Twain og en israelsk premierminister, der gerne vil citeres for dette). Her fremlægger vi, hvordan tallene er fremkommet.

Når vi taler om antallet af unge, er det de 13 – 17-årige, der refereres til. Dette tal er valgt, da det er tilstrækkeligt bredt til nok også at indfange nogle af usikkerhederne. Drengen eller pigen på 13 bliver senere 14 og 15. Der findes også 17-årige på landets efterskoler.

Når vi et givent år (f.eks. 2025 og 2030) anslår antallet af efterskoleelever, gøres det med baggrund i de 15 – 16-årige det pågældende år, som vi ganger med regionens eller landsdelens gennemsnitlige efterskoleandel multipliceret med 0,8. Vi vælger aldersspændet for at anslå antallet af afgangselever et givent år så præcist, som befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik giver mulighed for. Hermed undgår vi også at indregne de 13 – 14 samt 17-årige, således, at tallene ikke bliver urealistisk høje eller lave. Vi multiplicerer med 0,8 for ikke at få tallene for store (og skræmmende), samt af den pragmatiske grund at det beregnede antal efterskoleelever i udgangsåret (2019) da også passer med det faktiske.

Efterskoleandelen er fremkommet ved gennemsnit af tallene for de respektive kommuner i en region eller landsdel. Det giver nogle usikkerheder. F.eks. trækker Fanø med sine 12% på efterskole kraftigt ned i gennemsnittet, der for det samlede Sydjylland er 32%, selvom Fanø befolkningsmæssigt er meget lille. På den måde ”mildner” Fanø faktisk billedet i Sydjylland en anelse. Sådanne statistiske spidsfindigheder rykker dog umiddelbart ikke det overordnede billede af udviklingen mærkbart. Efterskoleandelen er fra 2017, og er sandsynligvis en anelse højere i 2019.

Da billedet på tværs af landsdele er så konsistent, som det er, vurderer vi, at den opridsede tendenser er ganske klare – også i absolutte tal.

Samtlige tal er frit tilgængelige på Danmark Statistisks hjemmeside.