DET ER ALTID EFTERSKOLERNES DAG 

I dag er der altid åbent hus på efterskolerne, for på internettet er døren til skolen aldrig låst. Det stiller store krav til skolerne om konsistent og værdibåret indhold på hjemmeside og sociale medier. For potentielle elever og deres forældre skal også kunne opleve efterskolens profilværdier og stemning, når de besøger skolen digitalt.

 

Verden er blevet digital 

Verden er åben. Sociale medier er en vigtig del af virkelighedenSkolerne skal finde sit ståsted i en forandret verden, der i højere og højere grad også udspiller sig digitalt. Unge mennesker og deres forældre er online det meste af tiden, og skolerne forventes også at være til stede. Det stiller krav til den skole, der gerne vil byde unge mennesker velkommen i deres univers.  

 

Skolens unikke udgangspunkt er stadig analogt, men de senere år er skolen også blevet underlagt nogle helt andre præmisser og logikker end tidligere. For  år siden kunne skolen holde åbent hus og forvente, at dette var de besøgendes første møde med skolen. De oplysinger og indtryk, de besøgende fik denne dag, ville afgøre, om eleven valgte netop denne skole. Efterskolen havde kontrol og kunne styre, hvad der foregik på dagen. Det kan – og skal – de stadig – men med visheden om, at det i dag på mange måder altid er åbent hus på skolerne – for de unge (og forældrene!) holder øje med dem på internettet.

 

Efterskolernes Dags rolle har ændret sig 

Efterskolernes Dag har ændret sig fra at være et reelt åbent hus, hvor eleven og forældrene mødte skolen for første gang til at være en dag, hvor de besøgende bliver be- eller afkræftet i de indtryk og holdninger om skolen, de har dannet sig på forhånd. I dag fungerer Efterskolernes Dag i højere grad som en verificering der skal sikre, at den digitale virkelighed stemmer overens med den analoge. Derfor er Efterskolernes Dag stadig enormt vigtig. For det er også her, eleverne tager valget mellem de skoler, de har set online, og som er kommet i finalen til Efterskolernes Dag. 

 

Vær nærværende – også online 

Mange elever peger på, at den følelse de fik, da de besøgte deres efterskole for første gang, var med til at afgøre deres valg af skole. En efterskole er nemlig ikke bare et sted. Den er en stemning – et værdifællesskab. Kunsten er at ramme den samme stemning online, som der er fysisk på skolen. Til det er der brug for noget andet end klassisk reklame. Der er brug for konsistent, værdibåret kommunikation hele året rundt – ikke kun i september måned. Det er altafgørende, at de signaler, skolerne sender på Efterskolernes Dag, også er til at finde i alt andet materiale og indhold  i særdeleshed det digitale, som jo er søgbart. På den måde fremstår skolen troværdig og tillidsvækkende – og netop det er nøgleord i skolevalget. 

På Efterskolernes Dag skal skolerne give eleverne og forældrene en følelse, som de husker efter besøget. Samtidig skal skolen sørge for, at de nemt kan genfinde og genkende denne følelse samme aften, når de besøger skolens sociale medier for at blive bekræftet i deres oplevelse.  

 

Hvad kan I gøre på Efterskolernes Dag – og alle de andre dage?

 

  1. Lav aktiviteter på Efterskolernes Dag, som også er gode online 
  2. Giv folk en oplevelse (både fysisk og online) 
  3. Producer billeder og video i god kvalitet, der fortæller en historie  
  4. Planlæg i god tid – det er ikke (nødvendigvis) nok blot at gøre, som I plejer. 
  5. Planlæg medieproduktioner grundigt året rundt og prioriter det. Sæt ressourcer af. 
  6. Lav indhold efter Efterskolernes Dag, som fortæller, at man altid kan komme og opleve skolen fysisk.

.Camille læser kommunikation på Medie- og Journalisthøjskolen i Aarhus. Hun har i mange år været engageret i høj- og efterskoleverdenen.