Jesper Tække er lektor i medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Jesper er cand.mag. i Informationsvidenskab og organisationspsykologi fra Aarhus Universitet og Ph.d. med afhandlingen Mediesociografi fra IT-Universitetet i København. Jesper har skrevet en lang række bøger og artikler om, hvordan det sociale og medier spiller sammen ud fra en syntese af medieteori og systemteoretisk kommunikationssociologi.

Hvad er den største oplevelse i din karriere?

Jeg har haft mange – én var at blive Ph.d., en anden at blive lektor, en tredje at være med i forskningsprojekter om hvordan den digitale revolution skyller hen over undervisningssystemet. At være med til via aktionsforskning at finde løsninger på, hvordan vi indretter skolen og samfundet i et digitaliseret samfund.

Hvis jeg skal nævne et specielt højdepunkt, vil jeg sige udviklingen af teorien om de tre bølger i forbindelse med Socio Media Education projektet, der på empirisk grundlag forklarer udviklingen i, hvordan skolen i tre faser indstiller sig på den nye mediesituation.

Hvad har du lært mest af?

Jeg har lært mest af at læse og diskutere med fagfæller, samt af at arbejde i forskningsprojekter med undervisere og elever i de nye situationer, de digitale medier skaber. Egentligt er min stærkeste side at analysere, og det er også det, jeg vedvarende lærer mest af og udvikler mig mest igennem.

Hvem har inspireret dig mest?

Den, der har inspireret mig mest, er den tyske sociolog og systemteoretiker Niklas Luhmann, som gennem sine bøger har indført mig i, hvordan det sociale kan iagttages som kommunikation fra mikroplan til makroplan. Som eksempel kan nævnes, at VOSTOK bygger på Luhmanns teori om tillid, hvilket giver bureau en stor analytisk styrke, da det ikke søger at forsimple den sociale kompleksitet som en rask konsulenttype, men netop at gribe den med dybdeskarphed og begrebsklarhed.

Hvad ser du som VOSTOK kommunikations største styrke?

VOSTOKs styrke ligger, udover det adækvate teoretiske grundlag, i at det i bund og grund er et sympatisk bureau, der kæmper for at bringe sine kunder i balance med sig selv og omverdenen gennem en ikke forløjet men ærlig selvfremstilling, der giver positive vibrationer såvel internt som eksternt.

Se mere på Jesper egen hjemmeside her.

Besøg Jespers profil på LinkedIn.