Fire skridt til at blive klar

1: Analyser jeres dataflow

  • Hvor kommer data fra?
  • Hvordan indsamles og opbevares de?
  • Hvor længe og med hvilken berettigelse behandler og opbevarer i data?

 

2: Gennemgå jeres forskellige databehandlingssystemer

  • Hvem opbevarer data for jer?
  • Er der styr på de fornødne databehandlingsaftaler med jeres leverandører?

 

3: Hvor lever I ikke op til de nye krav og regler?

  • Beskriv, hvad I vil gøre ved dét.

 

4: Skriv en databehandlingsrapport

 

  • Her beskriver I, hvordan data samtlige personfølsomme data indsamles, opbevares og behandles (lige fra cookies og sociale medier over elevers helbredsoplysninger til medarbejdernes ansættelsesforhold). Hvordan, hvor længe og ikke mindst hvorfor opbevarer I data?
  • Databehandlingsrapporten skal forelægges bestyrelsen til godkendelse hvert år.